ČO SA POČAS ŠTÚDIA
NAUČÍŠ?

prečo študovať
v nitre?

  • Počas prvých troch rokov štúdia sa z teba stane vysokokvalifikovaný špecialista. To znamená, že sa okamžite uplatníš nie len vo všetkých oblastiach IT, ale všade, kde sú vyžadované IT zručnosti.
  • Používame moderné technológie, ktoré sa používajú aj v praxi.
  • Všetky predmety  máme aj vo forme videí a e-learningových kurzov, takže v prípade choroby o nič neprídeš. 
  • Môžeš absolvovať prax na mieste, ktoré si vyberieš alebo ti s výberom pomôže škola.
  • Internet a Wi-fi sú dostupné všade.
  • V rámci štúdia sú mnohé predmety voliteľné, čo znamen že môžeš študovať to, čo ťa zaujíma.
  • Učiť ťa budú pedagógovia, odborníci z praxe a vedci.

Na aké predmety sa
môžeš tešiť?

Prvý ročník:

Aplikačný softvér

Aplikačný softvér

Pri písaní odborných prác a článkov je potrebné zlepšovať svoje zručnosti aj s nástrojmi pre tvorbu profesionálnych dokumentov (Áno, vďaka absolvovaniu tohto predmetu sme boli schopný takto parádne napísať tento článok).

Kódovanie a zobrazenie informácií

Kódovanie a zobrazenie informácií

Praktické skúsenosti s algoritmami na prevod čísel medzi rôznymi číselnými sústavami a reprezentácie údajov v počítači

Architektúra počítačov

Architektúra počítačov

Je dôležité poznať základné funkcie elektronických obvodov a súčiastok, ako aj zložitejších modulov počítačov

Diskrétna matematika

Diskrétna matematika

Základy teórie čísel, binárne relácie a booleovská algebra – tie budeš potrebovať aj v informatike

Programovanie a údajové štruktúry

Programovanie a údajové štruktúry

Riešenie problémov a úloh každodenného života pomocou programov spolu so základnými princípmi algoritmizácie

Unixové systémy

Unixové systémy

V IT odbore sa len ťažko dá vyhnúť práci s UNIX, či už pri administrácii serverov alebo spracovaní používateľských účtov

Značkovacie jazyky

Značkovacie jazyky

Zaujímajú ťa, že ako vytvárať webové stránky a ako ich správne nadizajnovať? Značkovacie jazyky sú pre teba

Formálne jazyky a automaty

Formálne jazyky a automaty

Dokážeme, že „abeceda“ a „slovo“ nemusí znamenať len to, čo sa každý z nás už v detstve dávno naučil

Operačné systémy

Operačné systémy

Uľahčia ti prácu s počítačom, ktorý je neodmysliteľný pre prácu s dátami (prekvapenie: existuje aj niečo iné ako windows)

Druhý ročník:

Objektové technológie

Objektové technológie

Programátorské schopnosti je potrebné ďalej rozvíjať, napr. oboznámením sa s objektovo orientovaným programovaním

Databázové systémy

Databázové systémy

Je nevyhnutné dáta správne uložiť a ďalej s nimi efektívne manipulovať

Počítačová grafika

Počítačová grafika

Ti prinesie vykresľovaní dát pomocou 2D a 3D objektov

Projektovanie multimediálnych aplikácií

Projektovanie multimediálnych aplikácií

Každý má talent na niečo iné, spoločne v skupinovom projekte spojíte zvuk, obraz, animácie a mnoho ďalšieho do výslednej aplikácie

Nástroje modelovania a simulácie procesov

Nástroje modelovania a simulácie procesov

Na každý proces vo svete, či už jednoduchý ale komplexný, je možné vytvoriť model pre jeho lepšie pochopenie

Kryptografia

Kryptografia

Dáta môžu byť vďaka základným operáciám kryptografie (šifrovanie a dešifrovanie) bezpečne prenášané bez hrozby neoprávneného zachytenia a rozlúštenia ich obsahu (p.s. vieme ti heslo na sociálnych sieťach)

Programovanie databázových aplikácií

Programovanie databázových aplikácií

Manipuláciu s uloženými dátami si skúsiš aj prakticky pri tvorbe webovej aplikácie

Umelá inteligencia

Umelá inteligencia

Moderná a prudko rozvíjajúca oblasť, v ktorej je dobré sa orientovať (videl tu niekto I,robot?)

Tretí ročník:

Informačné systémy

Informačné systémy

Pre ušetrenie nákladov, zoptimalizovaní a minimalizovaní nadbytočných činností je informatizácia nevyhnutná

Počítačové siete

Počítačové siete

Súhrnné označenie počítačov, pomocou ktorých je realizované prepojenie a výmena dát medzi počítačmi (konečne budeš vedieť vypnúť a zapnúť router)

Výpočtová zložitosť algoritmov

Výpočtová zložitosť algoritmov

Nestačí iba napísať program, ktorý robí to čo má, je potrebné zvoliť si aj správne postupy, aby sme ušetrili náklady na operačnú pamäť a procesor.

Monitorovanie a riadenie procesov

Monitorovanie a riadenie procesov

Zoznámiš sa s mikropočítačmi a mikrokontrolérmi, vďaka ktorým budeš vedieť monitorovať a riadiť procesy, ak teda použiješ ich v kombinácií so správnymi senzormi

Chceš ďalej študovať?

Máme aj magisterské štúdium