Fakulta prírodných vied a informatiky - katedra informatika

ČO SA POČAS ŠTÚDIA
NAUČÍŠ?

prečo študovať
v nitre?

  • Počas prvých troch rokov štúdia sa z teba stane vysokokvalifikovaný špecialista. To znamená, že sa okamžite uplatníš nie len vo všetkých oblastiach IT, ale všade, kde sú vyžadované IT zručnosti.
  • Používame moderné technológie, ktoré sa používajú aj v praxi.
  • Všetky predmety  máme aj vo forme videí a e-learningových kurzov, takže v prípade choroby o nič neprídeš. 
  • Môžeš absolvovať prax na mieste, ktoré si vyberieš alebo ti s výberom pomôže škola.
  • Internet a Wi-fi sú dostupné všade.
  • V rámci štúdia sú mnohé predmety voliteľné, čo znamen že môžeš študovať to, čo ťa zaujíma.
  • Učiť ťa budú pedagógovia, odborníci z praxe a vedci.

Na aké predmety sa
môžeš tešiť?

Druhý ročník:

Chceš ďalej študovať?

Máme aj magisterské štúdium