Fakulta prírodných vied a informatiky - katedra informatika

KI/ITPM/22 

letný semester

3 kredity

IT projektový manažment

Čo sa na tomto predmete
naučíš?

Si tímový hráč? Vedel by si viesť vlastnú softvérovú firmu?
Odpoveď na tieto a iné otázky ti pomôžeme nájsť na predmete IT projektový manažment. Získaš prehľad o náplni práce každého člena projektového tímu, budeš pri návrhu a realizácii, produktu. Okrem toho potrápiš svoju kreativitu a vylepšíš si svoje komunikačné a organizačné schopnosti.

DETAILY PREDMETU

KATEGÓRIA

Programovanie a softvérové inžinierstvo

ROZSAH

26 hodín (semináre)

ZARADENIE PREDMETU

Povinne voliteľný (B)

PODMIENKY ABSOLVOVANIA

Aktívna účasť na seminároch, písomný test (minimálne 50% z celkového počtu bodov) a záverečný projekt (minimálne 50% z celkového počtu bodov). Pre udelenie kreditov je potrebné získať viac ako  70% z celkového počtu bodov.

STRUČNÁ OSNOVA PREDMETU

 1. Úvod do IT projektového manažmentu.
 2. Softvér pre prácu projektového manažéra (zadanie témy záverečného projektu).
 3. Koncepcia projektu – projektový zámer, príprava a spustenie projektu.
 4. Metodika detailného plánovania– ciele a stratégia projektu, kritériá úspešnosti, najčastejšie chyby pri plánovaní IT projektov.
 5. Časové plánovanie.
 6. Projektový tím a tímová práca.
 7. Priebežná kontrola projektu.
 8. Plánovanie zdrojov a rizík.
 9. Realizácia projektu.
 10. Zakončenie projektu, projektová dokumentácia, záverečná správa.
 11. Agilný projektový manažment.
 12. Modely podnikania v IT.
 13. Prezentácia a obhajoba záverečného projektu (obhajoba študentských prác a výstupov formou súťaže medzi jednotlivými projektovými tímami).

PROJEKTY, KTORÉ VYTVORILI
ŠTUDENTI