Fakulta prírodných vied a informatiky - katedra informatika

Prečo študovať informatiku
na UKF v Nitre?

Aké bude tvoje uplatnenie?

Naši absolventi pracujú v rôznych odvetviach informatiky. Až 97% absolventov študijného programu „Aplikovaná informatika“ našlo zamestnanie na IT pozíciách. Absolventi učiteľstva informatiky vychovávajú budúcich informatikov na rôznych základných a stredných školách.

Niektoré pracovné pozície na ktoré ťa pripravíme sú popísané nižšie.

Ako softvérový inžinier spolupracuješ na vývoji projektu väčšinou v tíme. Vo svojej práci využiješ počítačové a matematické poznatky.

Ako web developer budeš vytvárať kompletné web stránky aj zložitejšie webové aplikácie. Neminú ťa ani databázové platformy.

Ako dátový analytik budeš zbierať, analyzovať a organizovať údaje. Vo svojej práci využiješ matematické poznatky, vytvoríš kompletné dátové modely, budeš implementovať algoritmy schopné vytvárať predpovede.

Ako špecialista na siete a bezpečnosť budeš spravovať a administrovať využitie počítačových sietí a serverov. Budeš konfigurovať siete, zálohovať dáta a budeš vedieť ochrániť siete pred útokmi.

informatika uplatnenie

Čo u nás môžeš študovať?

U nás môžeš študovať neučiteľské aj učiteľské študijné programy.  Aplikovanú informatiku môžeš študovať na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni, zatiaľ čo učiteľstvo len na bakalárskom a magisterskom stupni.

Ak sa chceš stať odborníkom vo svete IT a živiť sa ako softvérový inžinier web developer, dátový analytik či špecialista na sete a bezpečnosť, najvhodnejšou voľbou bude pre teba štúdium aplikovanej informatiky. Ak chceš byť v budúcnosti učiteľom informatiky na základnej či strednej, v tom prípade bude pre teba štúdium učiteľstva aplikovanej informatiky ako vyšité. 

ČO HOVORIA NAŠI
ŠTUDENTI?