Prečo študovať informatiku
v Nitre?

Aké bude tvoje uplatnenie?

Naši absolventi pracujú v rôznych odvetviach informatiky. Až 97% absolventov študijného programu „Aplikovaná informatika“ našlo zamestnanie na IT pozíciách. Absolventi učiteľstva informatiky vychovávajú budúcich informatikov na rôznych základných a stredných školách.

Niektoré pracovné pozície na ktoré ťa pripravíme sú popísané nižšie.

Ako softvérový inžinier spolupracuješ na vývoji projektu väčšinou v tíme. Vo svojej práci využiješ počítačové a matematické poznatky.

Ako web developer budeš vytvárať kompletné web stránky aj zložitejšie webové aplikácie. Neminú ťa ani databázové platformy.

Ako dátový analytik budeš zbierať, analyzovať a organizovať údaje. Vo svojej práci využiješ matematické poznatky, vytvoríš kompletné dátové modely, budeš implementovať algoritmy schopné vytvárať predpovede.

Ako špecialista na siete a bezpečnosť budeš spravovať a administrovať využitie počítačových sietí a serverov. Budeš konfigurovať siete, zálohovať dáta a budeš vedieť ochrániť siete pred útokmi.

informatika uplatnenie

ČO HOVORIA NAŠI
ŠTUDENTI?