Fakulta prírodných vied a informatiky - katedra informatika

ČASTO KLADENÉ
OTÁZKY

Vôbec nevadí ak si sa s programovaním zatiaľ nestretol alebo nemáš maturitu z informatiky či matematiky. U nás sa naučíš všetko od základov.

Naučíš sa programovať v jazykoch Java, JavasScript, PHP, C, C#, Python.

O predmetoch, s ktorými sa stretneš počas štúdia sa môžeš dozvedieť viac na stránkach bakalárskeho študijného programu alebo maigsterského štúdijného programu.

V prvom ročníku budeš mať povinný predmet s názvom Kódovanie a zobrazovanie informácií, na ktorom sa naučíš potrebné základy prevodu jednotiek, výrokovej logiky, kombinatoriky a teórie grafov. Ak ťa matematika baví, môžeš si zvoliť povinne voliteľný predmet s názvom Matematika pre informatikov.

Pokiaľ ide o počítače, máme výkonné počítače aj notebooky s operačným systémom windows, Linux a máme učebňu, ktorú nazývame Jobsovo laboratórium a je vybavená Macmi. Pre prácu so senzormi, microbitmi a iným hardvérom máme IoT lab s príslušným vybavením.