HVP

letný semester

3 kredity

Herné vývojové prostredia

Čo sa na tomto predmete
naučíš?

Bavia ťa hry, ale niekedy počas hrania levelov si si povedal, že vedel by si to vymyslieť aj lepšie? Tu je tvoja šanca naučiť sa, ako sa vytvárajú 2D hry v herných vývojových prostrediach, pričom môžeš vytvoriť vlastnú grafiku, fyziku a príbeh TVOJEJ hry.

DETAILY PREDMETU

KATEGÓRIA

Vývoj hier a grafika, programovanie, multimediálne aplikácie

ROZSAH

13 hodín (semináre)

ZARADENIE PREDMETU

Povinne voliteľný (B)

PODMIENKY ABSOLVOVANIA

Tvoja aktívna účasť na hodinách, priebežne riešiš zadania zadávaných a hodnotených v systéme Moodle, úspešná pripravíš a prezentuješ projekt, ktorých bodovanie je uvedené v kurze, pričom projekty majú stúpajúcu náročnosť. Finálny projekt si obhajuješ na poslednej hodine pričom súčasťou obhajoby je okrem prezentácie i vysvetlenie vybraných častí kódu.

STRUČNÁ OSNOVA PREDMETU

1. Unity – základné objekty pre tvorbu aplikácií – domáca príprava: V rámci domácej prípravy, pokiaľ nie je definovaná práca na projekte, študenti
dokončujú úlohy začaté na seminároch a uvádzajú ich do fázy spustiteľnosti. Výsledky prezentujú na začiatku ďalšej hodiny.

2. Unity – spracovanie vstupov a používanie skriptov v prostredí – domáca príprava: 2 hod.

3. Unity – pohyb v jednoduchom svete s prekážkami – domáca príprava: 4 hod.

4. Unity – menu a ukladanie herných údajov mimo zariadenia – domáca príprava: 2 hod.

5. Laravel Lumen a mikroslužby, pripojenie k existujúcemu systému (napr. katedrový systém Výkony alebo systém Priscilla) – domáca príprava: Projekt 1 – aplikácia vizualizujúca údaje získavané z mikroslužieb (4 hod.)

6. Laravel Lumen – routovanie a protokol OAuth2 – domáca príprava: práca na projekte – autorizovaná zóna (6 hod.)

7. Multipoužívateľské aplikácie. Zdieľanie údajov medzi používateľmi. – domáca príprava: Tímový projekt – multiplayerová (multipoužívateľská) aplikácia využívajúca ľubovoľnú formu mikroslužieb (2 hod.)

8. Typy viacpoužívateľských aplikácií. Príklady multiplayerových hier. Vhodné techniky na zdieľanie údajov. Špecifikácia projektov. – domáca príprava: Príprava konceptu projektu (6 hod.)

9. Princípy serverless computingu, Firebase, cloud messaging, integrácia do Unity. – domáca príprava: 2 hod.

10. Scenáre a integrácia mikroslužieb do nich. – domáca príprava: Práca na projekte (4 hod.)

11. Priebežná kontrola, aktualizácie – domáca príprava: Práca na projekte (4 hod.)

12. Pripomienkovanie prototypov – domáca príprava: Práca na projekte (4 hod.)13. Prezentácia a obhajoba projektu – domáca príprava: Finalizácia projektu a príprava na obhajobu (10 hod.)

13. Prezentácia a obhajoba projektu – domáca príprava: Finalizácia projektu a príprava na obhajobu (10 hod.)

PROJEKTY, KTORÉ VYTVORILI
ŠTUDENTI