Fakulta prírodných vied a informatiky - katedra informatika

VMA

letný semester

5 kreditov

Vývoj mobilných aplikácií

Čo sa na tomto predmete
naučíš?

Na tomto predmete sa naučíš programovať seriózne mobilné aplikácie pre operačný systém Android. Ak ti ešte nie sú známe pojmy ako Intent, ListAdapter či dokonca Broadcast receiver, tak si na správnom mieste. A naučíme ťa ešte oveľa viac! Budeš vytvárať rôzne databázové aplikácie s prepojením viacerých tabuliek. Naučíš sa využívať bezdrôtové technológie pri komunikácii s viacerými zariadeniami či dokonca medzi zariadením a servermi.

DETAILY PREDMETU

KATEGÓRIA

Programovanie a softvérové inžinierstvo

ROZSAH

6 hodín (prednášky) + 13 hodín (cvičenia)

ZARADENIE PREDMETU

Povinne voliteľný (B)

PODMIENKY ABSOLVOVANIA

Budeš sa zúčastňovať na cvičeniach, priebežne budeš riešiť zadania a vypracovávať finálny projekt. Budeš sa zapájať do hodnotenia projektov spolužiakov.

STRUČNÁ OSNOVA PREDMETU

1. Operačný systém Android. Android Studio. Spracovanie vstupov.
2. Intenty. Zoznamy. Menu.
3. Typy layoutov. ListAdapter.
4. Práca s databázou. Definícia databázy. Helper. Manipulácia s údajmi. Simple adapter.
5. Cursor adapter.
6. Broadcast receiver.
7. Bluetooth. Vyhľadávanie zariadení.
8. Bluetooth chat
9. Komunikácia so serverom. HTTP request. Komunikácia s databázou (plain-text)
10. Komunikácia s databázou – json
11. Oprávnenia. Content provider.
12. Firebase
13. Obhajoba záverečného projektu.

PROJEKTY, KTORÉ VYTVORILI
ŠTUDENTI