Fakulta prírodných vied a informatiky - katedra informatika

PG

letný semester

3 kredity

Počítačová grafika

Čo sa na tomto predmete
naučíš?

Na tomto predmete sa naučíš ako fungujú grafické softvéry.  Získaš vedomosti, ktoré ti pomôžu pri vytváraní grafických 2D aj 3D dizajnov. Naučíš sa ako sa vytvárajú logá, potlače, printy. Budeš vedieť, ako fungujú farebné modely, rastrová aj vektorová grafika.

DETAILY PREDMETU

KATEGÓRIA

Tvorba webu, vývoj hier a grafika

ROZSAH

Denné štúdium – semináre: 26 hodín, domáca príprava: 49 hodín. Externé štúdium – kontaktná výučba: 10 hodín, dištančná výučba prostredníctvom LMS a konzultácie: 16 hodín, samostatná príprava: 49 hodín.

ZARADENIE PREDMETU

Povinný (A)

PODMIENKY ABSOLVOVANIA

Musíš sa aktívne zúčastňovať na seminároch, kde budeš pracovať na tímovom projekte. Na konci semestra odprezentujete váš projekt a aby si úspešne absolvoval predmet, potrebuješ získať aspoň 70% bodového hodnotenia.

STRUČNÁ OSNOVA PREDMETU

1. Rastrová a vektorová grafika, rasterizácia, vektorizácia, formáty súborov

2. Farebné modely RGB, CMY, HSV, HLS – domáca príprava: počas domácej prípravy študenti riešia čiastkové úlohy zo seminárov a pripravujú si seminárne práce na vybrané témy (3 hod.)

3. Základy transformácií v rovine, posunutie, otočenie, zmena mierky, súmernosť, skosenie – domáca príprava: 4 hod.

4. Mnohouholníky a iné rovinné oblasti a ich vypĺňanie – domáca príprava: 4 hod.

5. Krivky, aproximačné a interpolačné krivky, kubické krivky a ich príklady – domáca príprava: 4 hod.

6. Fraktály, ukážky fraktálov, ich využitie – domáca príprava: 4 hod.

7. 3D transformácie, posunutie, otočenie, zmena mierky, súmernosť, skosenie v 3d grafickom prostredí – domáca príprava: 4 hod.

8. Osvetlenie scén, zdroje svetla – domáca príprava: 4 hod.

9. Animácia, typy animácie, tvorba animácií – domáca príprava: 4 hod.

10. Softvéry s využitím v PG na rôzne účely – domáca príprava: 4 hod.

11. Tvorba grafického dizajnu – domáca príprava: 4 hod.

12. Prezentácie seminárnych prác – domáca príprava: 5 hod.

13. Prezentácie seminárnych prác – domáca príprava: 5 hod.

PROJEKTY, KTORÉ VYTVORILI
ŠTUDENTI