Fakulta prírodných vied a informatiky - katedra informatika

PAS

zimný semester

3 kredity

Programovanie aplikácií so senzormi

Čo sa na tomto predmete
naučíš?

zimnom semestri tretieho roka tvojho štúdia si môžeš vybrať predmet s názvom Programovanie aplikácií so senzormi. Naučíš sa tu programovať rôzne mobilné aplikácie s využitím zabudovaných senzorov zariadenia pre operačný systém Android. Budeš tvoriť jednoduché hry, ktoré budú ovládateľné dotykom, či pohybom samotného zariadenia pomocou akcelerometra. A ak si športový typ, môžeš si ku koncu tohto predmetu urobiť napríklad aj vlastnú aplikáciu Krokomer podľa svojho vkusu.

DETAILY PREDMETU

KATEGÓRIA

Programovanie a softvérové inžinierstvo

ROZSAH

13 hodín (semináre)

ZARADENIE PREDMETU

Povinne voliteľný (B)

PODMIENKY ABSOLVOVANIA

Aktívne sa zúčastníš na hodinách, priebežne vyriešiš zadania zadávané a hodnotené v systéme Moodle, úspešne pripravíš a odprezentuješ projekty, ktorých bodovanie je uvedené v kurze, pričom projekty majú stúpajúcu náročnosť a každý z nich musí byť vyriešený minimálne na 50% tak, aby celkový počet bodov z projektov bol minimálne 70%. Finálny projekt si odprezentuješ na poslednej hodine pričom súčasťou obhajoby je okrem prezentácie i vysvetlenie vybraných častí kódu.

STRUČNÁ OSNOVA PREDMETU

1. Android. Kotlin. Intenty.
2. Grafika. Grafický editor.
3. Animácia. Jednoduchá hra.
4. Ovládanie herných objektov. Princípy a možnosti.
5. Komunikácia s okolím. Senzory.
6. Orientácia zariadenia a spracovanie zmeny orientácie v aplikácii.
7. Akcelerometer. Akcelerometer v hrách.
8. Shaker. Krokomer. Svetelný senzor.
9. Senzor magnetického poľa.
10. Oprávnenia a lokácia.
11. Mapbox.
12. Nositeľné zariadenia.
13. Obhajoba vybraného projektu.

PROJEKTY, KTORÉ VYTVORILI
ŠTUDENTI