VAI

zimný semester

3 kredity

Vývoj aplikácií pre iOS

Čo sa na tomto predmete
naučíš?

Tu sa naučíme niečo aj ohľadom Apple iOS v našich Apple laboratóriách. Súčasťou predmetu je programovanie iOS aplikácií na iPhony od Apple a dozvieme sa aj to, čo je Swift, xCode a aká je architektúra iOS aplikácií.

DETAILY PREDMETU

KATEGÓRIA

Programovanie, mobilné zariadenia, používateľské rozhranie

ROZSAH

13 hodín

ZARADENIE PREDMETU

Povinne voliteľný (B)

PODMIENKY ABSOLVOVANIA

Budeš aktívny na seminároch, priebežne riešiš zadania, úspešné vypracuješ projekty. Bodovanie za jednotlivé aktivity je uvedené v kurze, pričom projekty majú stúpajúcu náročnosť. Do celkového hodnotenia sa započítavajú aj tvoje bonusové body za nepovinné projekty a za tvoju aktivitu na seminároch.

STRUČNÁ OSNOVA PREDMETU

1. Swift – filozofia jazyka, riadenie toku príkazov, Swift Playground

2. Swift – typy, operátory, znaky, reťazce – domáca príprava: riešenie zadaní v systéme Priscilla, pre každý týždeň je pripravená séria úloh rôznej náročnosti a séria mikrolearningových lekcií pokrývajúcich danú tému (4 hod.)

3. Swift – kolekcie, funkcie – domáca príprava: 4 hod.

4. Swift – triedy – domáca príprava: 5 hod.

5. Architektúra iOS aplikácií, XCode, UIKit a Interface Builder, prvky používateľského rozhrania, UIStackView – domáca príprava: Dokončenie úloh z hodiny v rozsahu 4-6 hodín (4 hod.)

6. Filozofia a tvorba jednoduchých aplikácií – View Controllers a UI Controllers – Labels, Buttons, Sliders, Different Views, Gestures – domáca príprava: 4 hod.

7. MVC architektúra v XCode. Aplikácia MVC architektúry – domáca príprava: Projekt1: vlastná jednoduchá aplikácia nad MVC (6 hod.)

8. Zobrazovanie údajov v TableView, scrollovanie – domáca príprava: 4 hod.

9. Zoznamy a práca s obrázkami – domáca príprava: peer-review aplikácie (4 hod.)

10. Databázy – domáca príprava: 4 hod.

11. JSON a internetová komunikácia – domáca príprava: Projekt 2: jednoduchá databázová aplikácia komunikujúca s okolitým svetom (4 hod.)

12. Ladenie aplikácie – domáca príprava: 4 hod.

13. Finalizácia aplikácie – domáca príprava: finalizácia + peer-review (6 hod.)

PROJEKTY, KTORÉ VYTVORILI
ŠTUDENTI