Fakulta prírodných vied a informatiky - katedra informatika

SI

zimný semester

6 kreditov

Softvérové inžinierstvo

Čo sa na tomto predmete
naučíš?

Vývoj akéhokoľvek softvéru môžeme charakterizovať ako veľmi zložitý proces, ktorý trvá nejaký čas. Z tohto dôvodu sa ho zvyčajne zúčastňuje viacero ľudí. Predmet s názvom softvérové inžinierstvo, ktorý absolvuješ v prvom ročníku zimného semestra magisterského štúdia ti prinesie vedomosti o tom ako pracovať v tíme. Budeš mať možnosť vytvoriť si vlastný tím ako team leader alebo stať sa členom nejakého iného. Počas celého procesu vývoja vás možno bude sprevádzať veľa programátorských problémov no budete musieť brať ohľad aj na zákazníka pre ktorého softvér vytvárate. V rámci predmetu sa zoznámiš zo zaužívanými postupmi a nástrojmi, ktoré ti pomôžu čo najefektívnejšie pracovať so svojím tímom a splniť tak očakávania zákazníka.

DETAILY PREDMETU

KATEGÓRIA

Programovanie a softvérové inžinierstvo

ROZSAH

26 hodín účasť na prednáškach a 26 hodín na cvičeniach + 98 hodín domáca príprava

ZARADENIE PREDMETU

Povinný (A)

PODMIENKY ABSOLVOVANIA

Absolvovanie je tvorené aktívnou účasťou na cvičeniach a tvoje výsledné hodnotenie budú tvoriť body získané z teoretického testu spolu s bodmi získanými za tímovú obhajobu vášho vytvoreného softvérového produktu.

STRUČNÁ OSNOVA PREDMETU

 1. Softvérové procesy, kvalita a vlastnosti softvérového produktu.
 2. Modely životného cyklu vývoja softvérového produktu.
 3. Metodiky vývoja softvérového projektu.
 4. Inžinierstvo požiadaviek.
 5. Modelovanie softvérového produktu.
 6. Architektonický návrh softvérového produktu.
 7. Návrh a implementácia softvérového produktu.
 8. Validácia a verifikácia softvérového produktu.
 9. Nasadenie, údržba a evolúcia softvéru.
 10. DevOps – Manažment životného cyklu softvérového produktu.
 11. Opakované použitie softvérového produktu.
 12. Iné softvérové architektúry.
 13. Spoľahlivosť a bezpečnosť softvérového produktu.
 14. Príprava a realizácia skúšky.

PROJEKTY, KTORÉ VYTVORILI
ŠTUDENTI